Viloyati

Nomi

Reyting

101

Хоразм вилояти

BB

102

Наманган вилояти

BB

103

Наманган вилояти

BB

104

Самарқанд вилояти

BB

105

Фарғона вилояти

BB

106

Наманган вилояти

BB

108

Самарқанд вилояти

BB

110

Қашқадарё вилояти

BB

111

Хоразм вилояти

BB

114

Самарқанд вилояти

BB

116

Наманган вилояти

B

117

Фарғона вилояти

B

118

Қашқадарё вилояти

B

119

Қашқадарё вилояти

B

120

Қорақалпоғистон Республикаси

B

121

Наманган вилояти

B

122

Бухоро вилояти

B

123

Фарғона вилояти

B

124

Хоразм вилояти

B

126

Қашқадарё вилояти

B

127

Наманган вилояти

B

128

Самарқанд вилояти

B

129

Самарқанд вилояти

B

130

Андижон вилояти

B

131

Сурхондарё вилояти

B

132

Қашқадарё вилояти

B

133

Қорақалпоғистон Республикаси

B

134

Фарғона вилояти

B

135

Қашқадарё вилояти

B

136

Хоразм вилояти

B

137

Сурхондарё вилояти

B

138

Фарғона вилояти

B

139

Қорақалпоғистон Республикаси

B

142

Қашқадарё вилояти

B

143

Хоразм вилояти

B

146

Фарғона вилояти

B

147

Андижон вилояти

B

148

Қашқадарё вилояти

B

149

Самарқанд вилояти

B

150

Сурхондарё вилояти

B

151

Фарғона вилояти

B

152

Бухоро вилояти

B

153

Хоразм вилояти

B

154

Самарқанд вилояти

B

155

Тошкент шаҳри

B

156

Самарқанд вилояти

B

157

Бухоро вилояти

B

158

Хоразм вилояти

B

159

Қорақалпоғистон Республикаси

B

160

Наманган вилояти

B

161

Фарғона вилояти

B

162

Жиззах вилояти

B

164

Сурхондарё вилояти

B

166

Наманган вилояти

B

167

Қорақалпоғистон Республикаси

B

168

Тошкент вилояти

B

171

Андижон вилояти

B

173

Навоий вилояти

B

174

Қорақалпоғистон Республикаси

B

175

Самарқанд вилояти

B

178

Хоразм вилояти

B

179

Хоразм вилояти

B

180

Бухоро вилояти

B

181

Сурхондарё вилояти

B

183

Фарғона вилояти

B

184

Қорақалпоғистон Республикаси

B

185

Қашқадарё вилояти

B

186

Андижон вилояти

B

187

Сурхондарё вилояти

B

188

Сурхондарё вилояти

B

189

Самарқанд вилояти

B

190

Самарқанд вилояти

B

191

Қашқадарё вилояти

B

193

Қорақалпоғистон Республикаси

B

196

Қашқадарё вилояти

B

197

Бухоро вилояти

B

198

Қорақалпоғистон Республикаси

B

199

Хоразм вилояти

B

200

Қорақалпоғистон Республикаси

B