Sohaviy qurilish-pudrat tashkilotlari elektron reytingi o'lchovlari

Toifasi Reyting baxosi Darajasi % dan % gacha

A

AAA 1-yuqori daraja 85% 100%
AA 2-yuqori daraja 75% 85%
A 3-yuqori daraja 65% 75%

B

BBB 1-o'rta daraja 55% 65%
BB 2-o'rta daraja 40% 55%
B 3-o'rta daraja 35% 40%

C

CCC 1-qoniqarli daraja 30% 35%
CC 2-qoniqarli daraja 25% 30%
C 3-qoniqarli daraja 20% 25%

D

DDD 1-quyi daraja 7% 20%
DD 2-quyi daraja 5% 7%
D 3-quyi daraja 0% 5%